Repertoire Afrika- Engakoor oktober 2018

 

1     Dispela dé Enga Dit is de dag

2     Twende soté Kenya Kom mee

3     Kyrië Ambuye muti Zambia Schuldbelijdenis

6     Kaung’a Yachee Kenya Verlos ons van onze zonden

8     Pulikani Zambia Vader, aanhoor onze gebeden

10   Als ‘t stil is Ruanda In de hemel zijn we thuis

11   Sangu Mawe Congo Vertel dit maar

12   Oyera Zambia Sanctus

13   Santu Santu Enga Sanctus

15   Papa mi bilif long Yu Enga Onze Vader

16   Inu kankosa Zambia Verlos ons van onze zonden

18   Lwisi Congo Loflied

19   Mi laik Bihianim, Enga-gebied Papua Nieuw Guinea Ik wil volgen

20   Reamo leboga Botswana Danklied

21   Asithi Zuid-Afrika Zing “Amen”

24   God wokim me, Enga-gebied Papua Nieuw Guinea God is bij me gekomen

25   Jisas I dai long mi Enga God is in mij

27   Mi save God, Enga-gebied Papua Nieuw Guinea God beschermt mij

32   Mbotama Ya Yezu Congo Kerstlied over de geboorte van Jezus

34   Una heri Tanzania Marialied

35   Niongoze vema Maria Tanzania Marialied

37   Nkosi sikelele Africa Zuid-Afrika Volkslied

39   Sifu mungu Tanzania Loflied

40   Maringa Krismes Sierra Leone Vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar

41   Siyakuwonga wawa Zambia Danklied

42   Yewo a fumu yewo Zambia Danklied 

45   Nza lwisa banzio, Congo Lofzang

47   Akomi Congo Hij komt, de Zoon van God

49   Beto tukutakana Congo Overal komen wij God tegen

51   Erile Zuid-Afrika Strijdlied

52   Enyi watu Tanzania Alle mensen klapt de handen

54   Siyahamba Zuid-Afrika We lopen in het licht van God

55   Ulemelelo Zambia Kerstlied. 3 Koningen “vrede op aard”

58   Amadolo Zuid-Afrika Vrijheidslied

60   Mamaliye Tanzania Wij houden van onze moeders

64   Kyrie Congo Schuldbelijdenis

65   Halleluya Tanzania Lofzang

66   Sikhando amayeza Namibie Wij zijn gestraft

67   Hompa Wiza Namibie God haal ons uit onze benarde situatie

68   Siyabonga Baba Namibie Wij danken U Vader. Help ons Vader

70   Danase Ghana God’s liefde is eindeloos

71   Aseda Ghana Dank U Jezus

72   Engululeko Zuid-Afrika Laat Afrika vrij zijn

73   Yesu Atualika Tanzania Jezus nodigt ons uit aan zijn tafel

74   Ee Bwana Tanzania O Heer, neem onze gaven aan

75   Hosana Tanzania Heilig de Heer

79   Niba Uhoraho Ruanda Lam Gods

84   Noyana Zuid-Afrika We zijn allen op weg naar het paradijs

85   Jambo Congo gegroet vriend. We groeten je

86   Uthando Lwakhe zulu God’s liefde is een facinerend mysterie

87   Jesu fera Zambia Ik hou van Jezus. Laten we dansen

88   Kimurena Zambia Hij is de koning, de redder

89   Thula Baba Zuid-Afrika stil mijn zoon, je vader zal er morgen zijn...

91   Epo i tai tai Nieuw Zeeland Wij zullen niet droevig, maar blij zijn

92   Nuyende Pamodzi Zambia Laten we eendrachtig sámen gaan

93   Panapantanda Zambia Verlaat de duivel (oorlog) Kom terug bij God

94   Asimbonanga Zuid-Afrika Laat Nelson Mandela vrij

95   Sangu Malamu Congo Het goede nieuws van Christus geeft ons vrede

97   Ukuthula Zuid-Afrika Het bloed van Jezus brengt vrede, verlossing... in deze wereld

98   Emarabini Botswana Wij zullen voor dit weeskind zorgen

99   Singa Yesu Singa Uganda Zing en stel je open voor Jezus

100ª Bolingo Zimbabwe God’s liefde is onuitputtelijk

100b Dawe wa twese Ruanda Onze Vader die in de hemel zijdt. Uw naam worde geheiligd..

100c Imigambi Ruanda Wat voor mensen onmogelijk is, is voor U wél mogelijk

100d Tika na kumisa Nkolo Congo Ik prijs de Heer voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan

101   Odi Odi Zambia Klop klop. Wij zijn gekomen om U te ontmoeten

102   Hosanna Zuid-Afrika Heilig de Heer. De God der hemelse machten